شات گان

نمایش 1–24 از 27 نتیجه

 • ۵,۸۶۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون شات گان سارامونیک مدل Saramonic SR-TM1

 • ۳۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون شات گان رود مدل Rode NTG8

 • ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون دوربین رود مدل Rode Video Mic Rycote

 • ۲,۵۶۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون شات گان آزدن مدل AZDEN SGM-2100

 • ۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون دوربین آزدن مدل AZDEN SMX-30

 • ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون دوربین آزدن مدل AZDEN SMX-15

 • ۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون دوربین مرنتز مدل Marantz Audio Scope SB-C2

 • ۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان

  بوم حرفه ای مرنتز مدل Marantz Audio Scope B11-C

 • ۱,۷۲۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون شات گان مرنتز مدل Marantz Audio Scope SG-5BC

 • ۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون شات گان مرنتز مدل Marantz Audio Scope SG-17P

 • ۳,۷۶۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون مینی گان مرنتز مدل Marantz Audio Scope SG-9P

 • ۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون شات گان آزدن مدل AZDEN SGM-250

 • ۷,۹۵۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون شات گان آزدن مدل AZDEN SGM-3416

 • ۸,۸۴۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون شات گان آزدن مدل AZDEN SGM-3416L

 • ۴,۴۲۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون شات گان آزدن مدل AZDEN SGM-250CX

 • ۴,۴۲۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون شات گان آزدن مدل AZDEN SGM-250P

 • ۲,۴۶۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون شات گان آزدن مدل AZDEN SGM-DSLR

 • ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون مینی گان آزدن مدل AZDEN SGM-PDII

 • ۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون شات گان سارامونیک مدل Saramonic SR-TM7

 • ۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون شات گان سارامونیک مدل Saramonic SR-NV5

 • ۵,۸۶۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون شات گان سارامونیک مدل Saramonic SR-M500

 • ۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون دوربین سارامونیک مدل Saramonic SR-PMIC2

 • ۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان

  بوم حرفه ای سارامونیک مدل Saramonic Magic boom pole

 • ۶,۸۵۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون شات گان رود مدل Rode NTG1

شات گان

اطلاعات بیشتر ...