میکروفون و ضبط کننده صدا

نمایش 1–24 از 135 نتیجه

 • ۵,۸۶۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون شات گان سارامونیک مدل Saramonic SR-TM1

 • ۳۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون شات گان رود مدل Rode NTG8

 • ۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون دوربین آزدن مدل AZDEN SMX-30

 • ۲,۵۶۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون شات گان آزدن مدل AZDEN SGM-2100

 • ۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان

  بوم حرفه ای مرنتز مدل Marantz Audio Scope B11-C

 • ۱,۷۲۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون شات گان مرنتز مدل Marantz Audio Scope SG-5BC

 • ۵,۹۳۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون استودیویی مرنتز مدل Marantz MPM-3000

 • ۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون شات گان مرنتز مدل Marantz Audio Scope SG-17P

 • ۳,۷۶۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون مینی گان مرنتز مدل Marantz Audio Scope SG-9P

 • ۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون شات گان آزدن مدل AZDEN SGM-250

 • ۷,۹۵۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون شات گان آزدن مدل AZDEN SGM-3416

 • ۸,۸۴۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون شات گان آزدن مدل AZDEN SGM-3416L

 • ۴,۴۲۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون شات گان آزدن مدل AZDEN SGM-250CX

 • ۴,۴۲۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون شات گان آزدن مدل AZDEN SGM-250P

 • ۲,۴۶۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون شات گان آزدن مدل AZDEN SGM-DSLR

 • ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون مینی گان آزدن مدل AZDEN SGM-PDII

 • ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون یقه ای سارامونیک مدل Saramonic Lav Mic

 • ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون دوربین رود مدل Rode Video Mic Rycote

 • ۱۹,۰۵۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون دوربین رود مدل Rode stereo Videomic X

 • ۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون استودیویی آدیو تکنیکا مدل Audio-Technica AT4050

 • ۳,۲۲۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون استودیویی ام ایکس ال مدل MXL 990

 • ۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون استودیویی آدیو تکنیکا مدل Audio-Technica AT2035

 • ۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون استودیویی رود مدل Rode M5 Matched Pair

 • ۷,۰۵۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون استودیویی ام ایکس ال مدل MXL Genesis FET HE