میکروفون و ضبط کننده صدا

نمایش 1–24 از 143 نتیجه

 • ۲,۳۳۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون یقه ای سارامونیک مدل Saramonic LavMic

 • ۱۲,۶۴۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون استودیویی رود مدل Rode M5 Matched Pair

 • ۱۰,۸۵۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون استودیویی آدیو تکنیکا مدل Audio-Technica AT2035

 • ۸,۷۱۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون دوربین آزدن مدل AZDEN SMX-15

 • ۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون دوربین مرنتز مدل Marantz Audio Scope SB-C2

 • ۳,۲۸۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون شات گان مرنتز مدل Marantz Audio Scope SG-5BC

 • ۹,۷۱۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون استودیویی مرنتز مدل Marantz MPM-3000

 • ۹,۹۵۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون شات گان مرنتز مدل Marantz Audio Scope SG-17P

 • ۷,۲۶۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون مینی گان مرنتز مدل Marantz Audio Scope SG-9P

 • ۵,۸۴۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون مینی گان آزدن مدل AZDEN SGM-PDII

 • ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون شات گان آزدن مدل AZDEN SGM-3416

 • ۸,۷۱۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون شات گان آزدن مدل AZDEN SGM-250P

 • ۶,۳۶۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون یقه ای بی سیم سارامونیک مدل Saramonic Blink 500 B1

 • ۱۰,۳۶۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون یقه ای بی سیم سارامونیک مدل Saramonic UwMic9 Kit 1

 • ۱۵,۶۱۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون یقه ای بی سیم سارامونیک مدل Saramonic UwMic9 Kit2

 • ۱۳,۶۲۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون یقه ای بی سیم سارامونیک مدل Saramonic UwMic9 Kit7

 • ۵,۷۳۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون یقه ای بی سیم سارامونیک مدل Saramonic UwMic9 tx9

 • ۳۴,۹۲۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون استودیویی آدیو تکنیکا مدل Audio-Technica AT4050

 • ۱۳,۱۲۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون یقه ای بی سیم سارامونیک مدل Saramonic VmicLink5 HiFi System

 • ۱,۷۴۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون یقه ای سارامونیک مدل Saramonic UWMIC M2

 • ۱۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون داینامیک شور مدل SHURE BETA 98HC

 • ۱۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون داینامیک شور مدل SHURE BETA 57A

 • ۱۵,۸۵۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون کیک درام شور مدل SHURE BETA 91A

 • ۲,۲۳۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون شات گان سارامونیک مدل Saramonic SR-NV5