میکروفون دوربین و گان

نمایش 1–24 از 73 نتیجه

 • ۵۸,۶۸۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون شات گان رود مدل Rode NTG 8

 • ۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون یقه ای سارامونیک مدل Saramonic LavMic

 • ۲,۷۷۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون یقه ای رود مدل RODE SmartLav Plus

 • ۵,۲۱۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون دوربین رود مدل Rode Video Mic Rycote

 • ۷,۵۴۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون دوربین آزدن مدل AZDEN SMX-15

 • ۴,۴۱۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون دوربین مرنتز مدل Marantz Audio Scope SB-C2

 • ۲,۸۴۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون شات گان مرنتز مدل Marantz Audio Scope SG-5BC

 • ۸,۶۲۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون شات گان مرنتز مدل Marantz Audio Scope SG-17P

 • ۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون مینی گان مرنتز مدل Marantz Audio Scope SG-9P

 • ۵,۰۶۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون مینی گان آزدن مدل AZDEN SGM-PDII

 • ۱۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون شات گان آزدن مدل AZDEN SGM-3416

 • ۷,۵۴۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون شات گان آزدن مدل AZDEN SGM-250P

 • ۵,۴۲۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون یقه ای بی سیم سارامونیک مدل Saramonic Blink 500 B1

 • ۸,۸۲۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون یقه ای بی سیم سارامونیک مدل Saramonic UwMic9 Kit 1

 • ۱۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون یقه ای بی سیم سارامونیک مدل Saramonic UwMic9 Kit2

 • ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون یقه ای بی سیم سارامونیک مدل Saramonic UwMic9 Kit7

 • ۴,۸۸۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون یقه ای بی سیم سارامونیک مدل Saramonic UwMic9 tx9

 • ۱۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون یقه ای بی سیم سارامونیک مدل Saramonic VmicLink5 HiFi System

 • ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون یقه ای سارامونیک مدل Saramonic UWMIC M2

 • ۳,۸۱۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون یقه ای سارامونیک مدل Saramonic XLavMic-C

 • ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون شات گان سارامونیک مدل Saramonic SR-NV5

 • ۶,۱۴۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون شات گان سارامونیک مدل Saramonic SR-M500

 • ۲,۱۷۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون دوربین سارامونیک مدل Saramonic SR-PMIC2

 • ۱,۶۳۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون دوربین سارامونیک مدل Saramonic SR-PMIC1

میکروفون دوربین

اطلاعات بیشتر ...