میکروفون دوربین و گان

نمایش 1–24 از 73 نتیجه

 • ۴۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون شات گان رود مدل Rode NTG 8

 • ۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون یقه ای سارامونیک مدل Saramonic LavMic

 • ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون یقه ای رود مدل RODE SmartLav Plus

 • تماس بگیرید

  میکروفون دوربین رود مدل Rode Video Mic Rycote

 • ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون شات گان آزدن مدل AZDEN SGM-2100

 • ۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون شات گان آزدن مدل AZDEN SGM-1X

 • ۵,۱۱۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون یقه ای بی سیم سارامونیک مدل Saramonic Blink 500 B1

 • ۸,۱۲۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون یقه ای بی سیم سارامونیک مدل Saramonic UwMic9 Kit 1

 • ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون یقه ای بی سیم سارامونیک مدل Saramonic UwMic9 Kit2

 • ۹,۲۹۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون یقه ای بی سیم سارامونیک مدل Saramonic UwMic9 Kit7

 • ۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون یقه ای بی سیم سارامونیک مدل Saramonic UwMic9 tx9

 • ۸,۹۵۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون یقه ای بی سیم سارامونیک مدل Saramonic VmicLink5 HiFi System

 • ۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون یقه ای سارامونیک مدل Saramonic UWMIC M2

 • ۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون یقه ای سارامونیک مدل Saramonic XLavMic-C

 • ۱,۵۲۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون شات گان سارامونیک مدل Saramonic SR-NV5

 • ۶,۰۹۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون شات گان سارامونیک مدل Saramonic SR-M500

 • ۱,۷۴۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون دوربین سارامونیک مدل Saramonic SR-PMIC2

 • ۱,۳۱۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون دوربین سارامونیک مدل Saramonic SR-PMIC1

 • ۲,۰۳۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون دوربین سارامونیک مدل Saramonic CamMic

 • ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون یقه ای بی سیم شور مدل SHURE GLXD 14RE 85-Z2

 • ۱۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون یقه ای شور مدل SHURE MX185

 • ۶,۸۵۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون شات گان رود مدل Rode NTG1

 • ۱,۳۴۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون دوربین سارامونیک مدل Saramonic SR-M3

 • ۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون دوربین سارامونیک مدل Saramonic Vmic Mini

میکروفون دوربین

اطلاعات بیشتر ...