میکروفون دوربین و گان

نمایش 1–24 از 73 نتیجه

 • ۴۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون شات گان رود مدل Rode NTG 8

 • ۱,۵۳۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون یقه ای سارامونیک مدل Saramonic LavMic

 • ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون یقه ای رود مدل RODE SmartLav Plus

 • تماس بگیرید

  میکروفون دوربین رود مدل Rode Video Mic Rycote

 • ۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون دوربین آزدن مدل AZDEN SMX-15

 • ۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون دوربین مرنتز مدل Marantz Audio Scope SB-C2

 • ۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون شات گان مرنتز مدل Marantz Audio Scope SG-5BC

 • ۶,۱۹۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون شات گان مرنتز مدل Marantz Audio Scope SG-17P

 • ۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون مینی گان مرنتز مدل Marantz Audio Scope SG-9P

 • ۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون مینی گان آزدن مدل AZDEN SGM-PDII

 • ۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون شات گان آزدن مدل AZDEN SGM-3416

 • ۱۰,۸۹۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون شات گان آزدن مدل AZDEN SGM-3416L

 • ۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون شات گان آزدن مدل AZDEN SGM-250CX

 • ۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون شات گان آزدن مدل AZDEN SGM-250P

 • ۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون شات گان آزدن مدل AZDEN SGM-2100

 • ۴,۹۳۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون یقه ای بی سیم سارامونیک مدل Saramonic Blink 500 B1

 • ۷,۸۲۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون یقه ای بی سیم سارامونیک مدل Saramonic UwMic9 Kit 1

 • ۱۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون یقه ای بی سیم سارامونیک مدل Saramonic UwMic9 Kit2

 • ۸,۹۵۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون یقه ای بی سیم سارامونیک مدل Saramonic UwMic9 Kit7

 • ۳,۷۷۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون یقه ای بی سیم سارامونیک مدل Saramonic UwMic9 tx9

 • ۸,۶۲۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون یقه ای بی سیم سارامونیک مدل Saramonic VmicLink5 HiFi System

 • ۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون یقه ای سارامونیک مدل Saramonic UWMIC M2

 • ۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون شات گان سارامونیک مدل Saramonic SR-NV5

 • ۵,۸۷۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون شات گان سارامونیک مدل Saramonic SR-M500

میکروفون دوربین

اطلاعات بیشتر ...