میکروفون دوربین و گان

نمایش 1–24 از 74 نتیجه

 • ۸,۷۱۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون دوربین آزدن مدل AZDEN SMX-15

 • ۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون دوربین مرنتز مدل Marantz Audio Scope SB-C2

 • ۳,۲۸۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون شات گان مرنتز مدل Marantz Audio Scope SG-5BC

 • ۹,۹۵۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون شات گان مرنتز مدل Marantz Audio Scope SG-17P

 • ۷,۲۶۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون مینی گان مرنتز مدل Marantz Audio Scope SG-9P

 • ۵,۸۴۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون مینی گان آزدن مدل AZDEN SGM-PDII

 • ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون شات گان آزدن مدل AZDEN SGM-3416

 • ۸,۷۱۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون شات گان آزدن مدل AZDEN SGM-250P

 • ۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون یقه ای بی سیم سارامونیک مدل Saramonic UwMic9 Kit 1

 • ۱۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون یقه ای بی سیم سارامونیک مدل Saramonic UwMic9 Kit2

 • ۵,۱۸۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون یقه ای بی سیم سارامونیک مدل Saramonic UwMic9 tx9

 • ۱,۳۳۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون شات گان سارامونیک مدل Saramonic SR-NV5

 • ۶,۸۴۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون شات گان سارامونیک مدل Saramonic SR-M500

 • ۲,۱۲۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون دوربین سارامونیک مدل Saramonic SR-PMIC2

 • ۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون دوربین سارامونیک مدل Saramonic SR-PMIC1

 • ۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون دوربین سارامونیک مدل Saramonic CamMic

 • ۵,۵۴۰,۰۰۰ تومان

  بوم حرفه ای سارامونیک مدل Saramonic Magic boom pole

 • ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون یقه ای بی سیم شور مدل SHURE GLXD 14RE 85-Z2

 • ۱۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون یقه ای شور مدل SHURE MX185

 • ۱۲,۶۸۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون شات گان رود مدل Rode NTG1

 • ۲,۳۲۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون دوربین سارامونیک مدل Saramonic Vmic Mini

 • ۱,۳۳۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون یقه‌ ای سارامونیک مدل Saramonic LavMicro U3A

 • ۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون یقه‌ ای سارامونیک مدل Saramonic LavMicro U1C

 • ۴۹۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون یقه‌ ای سارامونیک مدل Saramonic LavMicro

میکروفون دوربین

اطلاعات بیشتر ...