میکروفون دوربین و گان

نمایش 1–24 از 73 نتیجه

 • ۴۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون شات گان رود مدل Rode NTG 8

 • ۱,۷۲۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون یقه ای سارامونیک مدل Saramonic LavMic

 • ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون یقه ای رود مدل RODE SmartLav Plus

 • تماس بگیرید

  میکروفون دوربین رود مدل Rode Video Mic Rycote

 • ۵,۸۲۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون دوربین آزدن مدل AZDEN SMX-15

 • ۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون دوربین مرنتز مدل Marantz Audio Scope SB-C2

 • ۲,۳۸۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون شات گان مرنتز مدل Marantz Audio Scope SG-5BC

 • ۷,۲۱۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون شات گان مرنتز مدل Marantz Audio Scope SG-17P

 • ۵,۲۶۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون مینی گان مرنتز مدل Marantz Audio Scope SG-9P

 • ۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون مینی گان آزدن مدل AZDEN SGM-PDII

 • ۱۰,۶۹۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون شات گان آزدن مدل AZDEN SGM-3416

 • ۵,۸۲۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون شات گان آزدن مدل AZDEN SGM-250P

 • ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون شات گان آزدن مدل AZDEN SGM-2100

 • ۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون شات گان آزدن مدل AZDEN SGM-1X

 • ۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون یقه ای بی سیم سارامونیک مدل Saramonic Blink 500 B1

 • ۸,۲۶۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون یقه ای بی سیم سارامونیک مدل Saramonic UwMic9 Kit 1

 • ۱۱,۵۴۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون یقه ای بی سیم سارامونیک مدل Saramonic UwMic9 Kit2

 • ۱۰,۰۷۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون یقه ای بی سیم سارامونیک مدل Saramonic UwMic9 Kit7

 • ۴,۲۴۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون یقه ای بی سیم سارامونیک مدل Saramonic UwMic9 tx9

 • ۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون یقه ای بی سیم سارامونیک مدل Saramonic VmicLink5 HiFi System

 • ۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون یقه ای سارامونیک مدل Saramonic UWMIC M2

 • ۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون شات گان سارامونیک مدل Saramonic SR-NV5

 • ۵,۳۳۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون شات گان سارامونیک مدل Saramonic SR-M500

 • ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون دوربین سارامونیک مدل Saramonic SR-PMIC2

میکروفون دوربین

اطلاعات بیشتر ...