میکروفون دوربین و گان

نمایش 1–24 از 69 نتیجه

 • تماس بگیرید

  میکروفون دوربین رود مدل Rode Video Mic Rycote

 • ۳۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون شات گان رود مدل Rode NTG8

 • ۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون یقه ای سارامونیک مدل Saramonic LavMic

 • ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون یقه ای رود مدل RODE SmartLav Plus

 • ۵,۱۵۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون شات گان مرنتز مدل Marantz Audio Scope SG-17P

 • ۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون مینی گان مرنتز مدل Marantz Audio Scope SG-9P

 • ۱,۷۲۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون شات گان مرنتز مدل Marantz Audio Scope SG-5BC

 • ۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون دوربین مرنتز مدل Marantz Audio Scope SB-C2

 • ۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان

  بوم حرفه ای مرنتز مدل Marantz Audio Scope B11-C

 • ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون شات گان آزدن مدل AZDEN SGM-1X

 • ۲,۵۶۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون شات گان آزدن مدل AZDEN SGM-2100

 • ۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون شات گان آزدن مدل AZDEN SGM-3416L

 • ۷,۹۵۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون شات گان آزدن مدل AZDEN SGM-3416

 • ۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون شات گان آزدن مدل AZDEN SGM-250CX

 • ۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون شات گان آزدن مدل AZDEN SGM-250P

 • ۵,۱۵۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون شات گان آزدن مدل AZDEN SGM-250

 • ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون مینی گان آزدن مدل AZDEN SGM-PDII

 • ۴,۰۲۰,۰۰۰ تومان

  بوم حرفه ای سارامونیک مدل Saramonic Magic boom pole

 • ۱,۸۴۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون دوربین سارامونیک مدل Saramonic CamMic

 • ۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون دوربین سارامونیک مدل Saramonic SR-PMIC1

 • ۱,۵۷۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون دوربین سارامونیک مدل Saramonic SR-PMIC2

 • ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون شات گان سارامونیک مدل Saramonic SR-M500

 • ۵,۳۶۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون شات گان سارامونیک مدل Saramonic SR-TM1

 • ۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون شات گان سارامونیک مدل Saramonic SR-TM7

میکروفون دوربین

اطلاعات بیشتر ...