میکروفون دوربین و گان

نمایش 1–24 از 73 نتیجه

 • ۲,۳۳۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون یقه ای سارامونیک مدل Saramonic LavMic

 • ۸,۷۱۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون دوربین آزدن مدل AZDEN SMX-15

 • ۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون دوربین مرنتز مدل Marantz Audio Scope SB-C2

 • ۳,۲۸۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون شات گان مرنتز مدل Marantz Audio Scope SG-5BC

 • ۹,۹۵۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون شات گان مرنتز مدل Marantz Audio Scope SG-17P

 • ۷,۲۶۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون مینی گان مرنتز مدل Marantz Audio Scope SG-9P

 • ۵,۸۴۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون مینی گان آزدن مدل AZDEN SGM-PDII

 • ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون شات گان آزدن مدل AZDEN SGM-3416

 • ۸,۷۱۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون شات گان آزدن مدل AZDEN SGM-250P

 • ۶,۳۶۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون یقه ای بی سیم سارامونیک مدل Saramonic Blink 500 B1

 • ۱۰,۳۶۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون یقه ای بی سیم سارامونیک مدل Saramonic UwMic9 Kit 1

 • ۱۵,۶۱۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون یقه ای بی سیم سارامونیک مدل Saramonic UwMic9 Kit2

 • ۱۳,۶۲۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون یقه ای بی سیم سارامونیک مدل Saramonic UwMic9 Kit7

 • ۵,۷۳۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون یقه ای بی سیم سارامونیک مدل Saramonic UwMic9 tx9

 • ۱۳,۱۲۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون یقه ای بی سیم سارامونیک مدل Saramonic VmicLink5 HiFi System

 • ۱,۷۴۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون یقه ای سارامونیک مدل Saramonic UWMIC M2

 • ۲,۲۳۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون شات گان سارامونیک مدل Saramonic SR-NV5

 • ۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون شات گان سارامونیک مدل Saramonic SR-M500

 • ۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون دوربین سارامونیک مدل Saramonic SR-PMIC2

 • ۱,۹۱۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون دوربین سارامونیک مدل Saramonic SR-PMIC1

 • ۲,۹۸۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون دوربین سارامونیک مدل Saramonic CamMic

 • ۶,۳۹۰,۰۰۰ تومان

  بوم حرفه ای سارامونیک مدل Saramonic Magic boom pole

 • ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون یقه ای بی سیم شور مدل SHURE GLXD 14RE 85-Z2

 • ۱۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان

  میکروفون یقه ای شور مدل SHURE MX185

میکروفون دوربین

اطلاعات بیشتر ...